Statistieken

Extra sheet in elke standaardstatistiek in het dashboard

De statistieken die te downloaden zijn op de dashboardpagina hebben een extra pagina gekregen. Op deze nieuwe pagina worden ten behoeve van het overzicht alleen de totalen getoond (en niet de opsplitsingen per doelgroep, et cetera). Op deze manier kunnen de cijfers op hoofdniveau snel worden achterhaald. Uiteraard blijven de uitgebreide overzichten (met opsplitsingen) beschikbaar op sheet 2 van de statistiekrapportages.

 

standaard reports