ROC MONDRIAAN (DEN HAAG) KIEST VOOR SUMMIT

Na een periode van intensief contact is Summit verheugd te kunnen melden dat ROC Mondriaan heeft gekozen voor het Contact Momenten Registratiesysteem van Summit. ROC Mondriaan is de 10e MBO-instelling in Nederland die werkt met het succesvolle instrument dat Summit sinds 2006 aan scholen en universiteiten biedt.

ROC Mondriaan in Den Haag wil een betere en eerdere verbinding kunnen maken met leerlingen die zich oriënteren op een mbo-opleiding. Saskia Hommes, hoofd van de dienst Communicatie: “Nu is de situatie zo, dat wij deze leerlingen pas ‘kennen’ als zij zich daadwerkelijk hebben aangemeld. Als we contactmomenten gaan registreren via Summit, krijgen we veel eerder inzicht in wie deze leerlingen zijn, waar ze vandaan komen en wat hun interesses zijn. Daardoor kunnen we veel persoonlijker en gerichter met hen communiceren in de periode dat zij zich nog aan het oriënteren zijn. Het gebruik van Summit past voor Mondriaan ook in de voortgaande professionalisering van werving en voorlichting.”

Robert Klappe, manager business development van Summit, is overtuigd van de perfect match tussen Mondriaan en Summit: “De centrale doelstelling van het Contact Momenten Registratiesysteem van Summit is: studenten beter te kunnen begeleiden bij hun opleidingskeuze. Door het verzamelen van de registratiedata in één centrale datebase kunnen studenten gerichter worden benaderd en kunnen contactmomenten in het oriëntatietraject beter worden gemeten en geanalyseerd. Dit sluit optimaal aan bij de doelstellingen van ROC Mondriaan!”

Summit kijkt uit naar een plezierige en succesvolle samenwerking met het team van ROC Mondriaan!