Print badges with Summit Host This is how Summit Host works

Privacy Policy

Summit Registration & Services B.V.

Voor het gebruik van onze diensten en via de website www.summit.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Summit Registration & Services B.V. (hierna: “Summit”) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Summit is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op www.summit.nl. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze diensten en het gebruik van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken je gegevens bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens

Verder verzamelen wij je IP-adres, welke browser er gebruikt wordt, welk besturingssysteem er gebruikt wordt, je taalinstellingen en pagina’s (op onze website) die aan je getoond zijn. Deze gegevens gebruiken wij alleen om navigatie makkelijker te maken en onze website te verbeteren.
Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we je graag naar onze cookieverklaring. Deze vind je verderop op deze pagina.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet je een account aanmaken en je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij bewaren je gegevens zolang je een account bij ons hebt. Zie voor het verwijderen van je account het kopje ‘Verwijderen account’ verderop in deze verklaring.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal en dashboard

Met ons portaal kun je toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om je toegang te verlenen, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig.

Verwijderen account

Je kan je account opzeggen en (laten) verwijderen door middel van de daartoe behorende functies in je beheeromgeving of door ons hiertoe een verzoek te sturen middels e-mail. Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk behandelen. Jouw account zullen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand verwijderen. Het kan zijn dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren, zoals (indien van toepassing) betaalgegevens. Voor de Belastingdienst geldt bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Afhandelen demo-aanvraag

Wanneer je bij ons een demo aanvraagt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Indien je al klant bij ons bent, is het mogelijk dat je de nieuwsbrief ontvangt zonder dat je daarvoor expliciete toestemming geeft. Wel is het mogelijk om van tevoren aan te geven dat je dit niet wilt (opt-out).

Advertenties

Op onze website kunnen advertenties van derden worden vertoond, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Verstrekken aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • toegang tot persoonsgegevens in je account wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • de gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security/Secure Sockets Layer, afgekort TLS/SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw aanvragen af te handelen, onze diensten aan jou te leveren of je vragen, opmerkingen of klachten te behandelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie en verwijdering van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen van of verwijdering van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via contactgegevens onderaan deze pagina.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken of die in het kader van een overeenkomst met ons worden verwerkt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand inhoudelijk reageren op een dergelijk verzoek. Indien het om een moeilijk verzoek gaat, zullen wij je hiervan binnen een maand op de hoogte stellen, en zullen we uiterlijk binnen twee maanden daarna reageren.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Summit Registration & Services B.V.
Maliesingel 41,
3581 BK Utrecht
info@summit.nl
030-2307940

Cookieverklaring Summit Registration & Services B.V.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Door op akkoord te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen en/of middels targeting (advertentie/targeting cookies);
 • de mogelijkheid om de informatie van onze website te delen via social media kanalen (social media cookies).

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 • DoubleClick Ad Exchange-Buyer
 • Google Analytics
 • Google AdWords Conversion
 • Google Dynamic Remarkteting
 • Gravatar
 • Piwik Pro

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat je gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytische cookies

Deze site gebruikt analytische cookies, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

Advertentie cookies

Deze site maakt gebruik advertentie cookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels deze cookies wordt aan jou als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

Social media cookies

Op onze website vind je buttons om onze website te promoten op social media. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media-netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Meer informatie over bovenstaande partijen

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Bovenstaande partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze partijen verwerken. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wel hebben wij een verwerkersovereenkomst of model contract gesloten met deze partijen.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door je browser-instellingen te wijzigen (bekijk de browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer je alleen de analytics cookies en de functionele cookies, maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kun je de instelling in je browser “Cookies van derdeaanbieders blokkeren” kiezen. Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van je browser raadplegen.

Websites van derden

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Jouw rechten ten aanzien van jouw gegevens

Je hebt het recht op inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen beperking of verplaatsing van jouw gegevens. Je kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen via ons contactformulier of via onderstaande contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Daarnaast, dien je wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons cookie beleid kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of via onderstaande contactgegevens.

Summit Registration & Services B.V.
Maliesingel 41
3581 BK Utrecht
info@summit.nl
030-2307940

WOULD YOU LIKE MORE INFORMATION?

Contact Summit.

We’d be happy to answer your questions. Send you a customised quotation. Or drop by for a live demonstration of our range.

Live demo Ask your question directly